Story House Egmont Danmark
Full screen

Description

Vi anbefaler boost af advertorials for herigennem at øge antal visninger og reach.  

Reach = antal unikke personer, der er blevet eksponeret for et specifikt facebook post.

Impression = Samlet antal eksponeringer for et specifikt face- book post.

Anbefalede niveauer:
Kr. 1.000 = forventet reach/impressions = 20.000/35.000
Kr. 2.000 = forventet reach/impressions = 30.000/45.000
Kr. 3.000 = forventet reach /impressions = 45.000/55.000