Story House Egmont Danmark

Description

Betingelser for annullering  

Egmont Publishing har, uanset årsagen dertil, ret til at udskyde afholdelsen af Dans dig Glad til et senere tidspunkt end det i aftalen nævnte. Hvis Dans dig Glad udskydes mindre end 3 måneder i forhold til det i aftalen nævnte tidsrum, er sponsoren afskåret fra at annullere eller ophæve aftalen, og sponsoren er desuden uberettiget til at kræve afslag i prisen eller kræve anden erstatning eller kompensation. Hvis Dans dig Glad udskydes mere end 3 måneder i forhold til det i aftalen nævnte tidsrum, er sponsoren berettiget til at annullere aftalen, dog uden at dette skal anses for misligholdelse, og uden at sponsoren er berettiget til at kræve erstatning eller kompensation.