Story House Egmont Danmark

Description

Betingelser for annullering  

Story House Egmont har, uanset årsagen dertil, ret til at udskyde afholdelsen af ALT for damernes Kvindeløb til et senere tidspunkt end det i aftalen nævnte. Hvis ALT for damernes Kvindeløb udskydes med mindre end 3 måneder i forhold til det i aftalen nævnte tidsrum, er sponsoren afskåret fra at annullere eller ophæve aftalen. Sponsoren er desuden uberettiget til at kræve afslag i prisen eller anden erstatning eller kompensation. Udskydes ALT for damernes Kvindeløb derimod med mere end 3 måneder i forhold til det i aftalen nævnte tidsrum, er sponsoren berettiget til at annullere aftalen - dog uden at dette skal anses for misligholdelse, og uden at sponsoren er berettiget til at kræve erstatning eller kompensation.