Praktisk information om annoncering i Egmont Publishing's magasiner og ugeblade.

Praktisk information om aflevering af annoncerAnnoncer, der skal trykkes i Egmonts magasiner, skal være i PDF-format og leveres til os via vores annonceportal, Simple AD: http://simplead.egmont.dk

De væsentligste krav til annoncen er følgende:

Annoncen skal laves i PDF-version 1.4.
Billedopløsningen skal være mindst 300 dpi i trykstørrelsen.
Hvis annoncen indeholder spotfarver eller Pantone, bliver de automatisk konverteret til CMYK.
Sort tekst mindre en 24 pt, skal være ren sort .
Såfremt annoncen indeholder en QR-kode, skal denne laves i ren sort.
Der må ikke være lag i PDF-dokumentet.
Alle skrifter skal være inkluderet.
Konvertering fra RGB til CMYK skal foretages med ISOcoated_v2_300_eci.icc.
Annoncen skal leveres med hjørnemærker og 5 mm beskæring.
Al tekst og billedvigtige elementer skal placeres min. 10 mm indenfor det beskårne format.

Specielt for dobbeltsiders annoncer i perfect bounded magasiner: Såfremt et billede går ind over midten bør der tages højde for, at billedet forskydes ca. 2,5 mm (og 5 mm hvis annoncen skal placeres på side 2-3) på hver side af ryggen.

Ghent Workgroup, der vedligeholder magasinannoncespecifikationerne har en lang række beskrivelser og hjælpefiler, som gør det enklere at lave gode PDF-dokumenter. Alt sammen kan findes og downloades på gwg.org. Vi anbefaler kraftigt, at du downloader de settingsfiler, der passer til dine programmer – typisk en joboption til InDesign - dette vil sikre, at langt hovedparten af de ovenstående krav til PDF-annoncen automatisk følges.Det er vigtigt, at du som det første sikrer dig, at du har installeret icc-profilen ISOcoated_v2_300_eci.icc til cmyk-konvertering.
Her kan du downloade en pakke med standardprofiler fra eci, herunder ISOcoated_v2_300_eci.icc.

OBS! Al tekst i annoncer til RUM International udgivelser skal være engelsk.