Materiale skal altid sendes til online@egmont.com senest 3 arbejdsdage før kampagnestart. Afleveres der senere, kan Egmont ikke garantere at kampagnen starter efter planlagt startdato. Egmont bruger Google Ad Manager som adserver. Annoncøren er ansvarlig for bannermateriale, funktionalitet og design. Bannere der forstyrrer det redaktionelle indhold eller forårsager tekniske problemer for de besøgende, vil blive fjernet fra siden med det samme. Al bannermateriale skal ligge inden for rammerne af den udpegede bannerplads. Dvs. ingen fremspringende billeder, lag eller pop-ups, som går ud over den specificeret størrelse på banneret. Vi forbeholder os retten til at sende banneret retur, hvis computerens CPU-forbrug øges markant i forbindelse med load af banneret. Links skal altid åbne i et nyt vindue (target =”_blank”).

Bannere skal inkludere afsenderens logo. Hvis der er lyd i banneret, må denne først afspilles ved mouse-over med 1 sekunds delay eller ved klik. Lyd skal altid stoppe ved mouse-out. Hvis et banner linker videre til en hjemmeside af seksuel karakter eller alkohol, skal URL'en til denne hjemmeside indeholde en ”advarselsboks” med en aldersbegrænsning på min. 18 år. 

Branche standarder og retningslinjer digital produktion

Færdigt materiale for display annoncering skal leveres i henhold til de fastsatte retningslinjer og standarder jf. IAB vejledninger: http://iabdanmark.dk/vejledninger/ 

Udskydelse
Vi forbeholder os ret til at udskyde eller ændre afviklingen af en given kampagne. Ved udskydelse har annoncøren krav på efterlevering. Vilkår for efterlevering aftales særskilt med annoncøren, men som udgangspunkt skal annoncøren have en ydelse af samme værdi, som den oprindeligt aftalte ydelse.

Materiale 
Såfremt korrekt og funktionelt materiale ikke leveres indenfor aftalte materiale deadlines, garanteres ikke for rettidige kampagneafvikling. Dette gælder også for ejerskaber, hvorfor at ejerskaberne regnes som afviklet, såfremt materialet ankommer for sent. Der ydes ikke kompensation for tabte eksponeringer i tilfælde af for sent afleveret materiale. Specifikationerne bliver løbende opdateret. Har du nogle spørgsmål kan vi kontaktes på online@egmont.com