Alle advertorials og annoncer, der kan forveksles med redaktionelt indhold, skal markeres tydeligt med ordet ANNONCE. 

Tydeligt vil sige skrevet med versaler og fed/bold skrift i tilstrækkelig stor størrelse.

På højresider skal markeringen placeres i øverste højre hjørne, og på venstre sider skal markeringen placeres i øverste venstre hjørne af annoncen.

Dobbeltsider skal markeres med ordet ANNONCE på både højre- og venstresiden.

Egmont Publishing A/S forbeholder sig ret til at påføre ordet ANNONCE på annoncer, der kan forveksles med redaktionelt indhold.Såfremt markeringen ANNONCE på en annonce fremstår utydelig, forbeholder Egmont Publishing A/S sig ret til at ændre fonten.